Főmenü
Kezdőlap
Radar-detektorok
Lézerblokkolók
Xenon szettek
Extrák, kiegészítők
Hírek, újdonságok
Internetes vásárlás
Gyakori kérdések
Elérhetőség
Videók
Hasznos információk
Büntetési díjak
Linkek
Képek
Céginfó
Letöltések
ÁSZF
Vásárlási feltételek
Adatvédelmi információ
Webáruház, Csomagküldés

Radardetektorainkkal, traffipaxjelző készülékeinkkel, lézerblokkolóinkkal Ön is elkerülheti a sebességhatár átlépésével járó esetleges büntetést, ami 2008 májusától lakott területen (50km/h-ás sebességkorlátozás mellett) 65km/h-val haladva 30.000,- Ft összegű lehet, valamint autópályán (130km/h) hasonló mértékű bírsághoz elég 143km/h-val haladni!

  • EURÓPAI MODELLEK
  • KEDVEZŐ ÁR
  • TANÁCSADÁS
  • HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Miért jó?

  • Megóvhat a büntetéstől,
  • Időt takaríthat meg,
  • Biztonságérzetet ad, nem kell az út szélét fürkészni,
  • Védi jogosítványát, pénztárcáját.

 Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
 06-70-256-77-50

 

 
Adatvédelmi információ PDF Nyomtatás E-mail

Adatvédelmi nyilatkozat!

Szigetshop Kft.

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Szigetshop Kft.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Árpád u.14.

Weblap: www.szigetshop.hu, www.traffipaxshop.hu , www.nedofish.hu , www.szigetfish.hu

Kapcsolattartó: Nédó József

Telefon: +3670-256-77-50

E-mail:  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken lehet adatvédelmi témában is segítséget kérni.

 

Adatfeldolgozás

 

Adatfeldolgozók:

Számlázás: Provimax Kft.

Elérhetőségei:

Üzlet:            1149 Budapest, Tábornok u. 11/A földszint.
Nyitva tartás:  9 - 17 óráig munkanap
Telefon:          (06-1) 470-0051; 470-0052
Levélcím:       2144 Kerepes, Hold utca 12. 
E-mail:           Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Vezetőség:     Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Honlap:          www.provimax.hu

Könyvelés:

EL-SZÁM Kft.

Székhely:

2310 Szigetszentmiklós Szt. Miklós út 16/B. 2. em. 7.

Adószám: 14820791-2-13

Cégjegyzékszám: 13 09 129852

Telefon: +3630-67073-57

Tárhely:

CÉGINFORMÁCIÓ:

PolarSys Informatikai Bt.

Telefon: +36-(20) 317-6087
Telefax: +36-(27) 341-993

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Székhely: 2120 Dunakeszi,
Ábrahám P.  u. 46/B
Adószám: 21411591-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-066509

 Futárszolgálat:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2.

Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Cégjegyzékszám:

13-09-111755

Adószám:

12369410-2-44

Tel: (+36 29) 88 66 70

Fax: (+36 29) 88 66 10

E-mail:  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Hirdetéskezelők:

   -Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Google

Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.

Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.  Cégjegyzékszám: 01-09-861726 

Adószám: 13561677-2-41

 

Facebook Ireland Limited

Cím: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland

 

Company Registration Number: 462932 • www.facebook.com • Telefon: + 353 1 5530588

 

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat. Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Adatvédelmi tisztviselő:

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.

Adatvédelmi kérelmek:

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Szigetshop Kft. 2310 Szigetszentmiklós Árpád utca 14 szám alatti címre vagy elektronikusan az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:

Nem történik külföldre adattovábbítás.

II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama

 

Adatkezelési célok:

 

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a)     Internetes kereskedelem tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

     b) Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

     c) Munkavállalók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);

     d) Szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;

     e) Ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

 

     g) Törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából;

 

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása

-       jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Kapcsolattartás: 

-  jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az  adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

Munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

 

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén).

 

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb.

 

A web áruház tevékenységhez kezelt adatok:

 

A web áruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott személyes adatok: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, az érintett által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, az érintett által alkalmazott átvételi és fizetési mód, az érintett vásárlásainak tételösszege.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 A Társaság a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. 

A cookie-t az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 

 

Kezelt adatok: a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, a látogató által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

Az adatkezelés célja: 

Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minőségének ellenőrzése és javítása • Időtartama: 2 év •

Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google) 

Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)

Részletes infót a Google Analytics működéséről az alábbi oldalon:

 https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookieusage

Sütik kikapcsolása böngészőkben:

Chrome: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyetweboldalaktarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése •

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windowsinternetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US 

Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás

Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)

Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím 

Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás céljából • Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásig.

 

Termék / szolgáltatás megvásárlása

Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)

Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím, postázási cím, a vevő megjegyzése.

Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés.

Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)  

Érintettek köre: Számlázó, Könyvelő, Futárszolgálat

 

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

 

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

 

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 III.

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok: 

 

Hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

Amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

Törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

Az adat kezelésének korlátozása;

A személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

Személyes adatainak harmadik személy/szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

Bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV.

Adatvédelmi incidens

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és

 

Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe:  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ). 

 

Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adatkezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen történik: http://www.szigetshop.hu/adatvedelmi-informacio

Kelt: Szigetszentmiklós, 2018.05.24.

Nédó József, ügyvezető

 

Köszönjük hogy radardetektor után érdeklődve meglátogatta oldalunkat. Biztosak vagyunk benne, hogy a legjobb ár/érték arányú traffipaxdetektor, lézerdetektor, lézerblokkoló, lézerzavaró megtalálható nálunk. Ha bármilyen kérdése van a készülékekkel kapcsolatban, írjon nekünk e-mailt, vagy telefonáljon, örömmel válaszolunk kérdéseire! Mintaboltunkban megtekintheti a készülékeket.
Figyelmeztetés: A radardetektor nem tévedhetetlen! Előfordulhatnak olyan szituációk, ahol későn, vagy nem jelez, külső körülmények miatt. Ez a fizika törvényszerűségei miatt fordulhat elő, nem a készülék hibás működése az oka. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a sebességtúllépésből eredő büntetésekért és egyéb következményekért! Kérjük olvassa el általános ismertetőnket a radardetektorok működéséről! Az Ön érdekében kérjük, ne vásároljon bizonytalan forrásból! Javasoljuk hogy csak hivatalos disztribútortól vásároljon! Hiszünk benne, hogy a legjobb ár/érték arányú készülékek megtalálhatóak kínálatunkban! Köszönjük hogy meglátogatta oldalunkat!

HírlevélBeszerelés
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Kosár

Az Ön kosara pillanatnyilag üres.

Termékajánló
LaserAlert rendszámtáblakeretes lézerérzékelő
LaserAlert rendszámtáblakeretes lézerérzékelő
19 990 ,- Ft

ANGEL EYES LED izzóbetét
ANGEL EYES LED izzóbetét
16 500 ,- Ft

HID XENON SZETT
HID XENON SZETT
24 500 ,- Ft

AL Priority HiFi kontroll szett
AL Priority HiFi kontroll szett
38 900 ,- Ft

AL PRIORITY | ALP | Első védelem
AL PRIORITY | ALP | Első védelem
167 900 ,- Ft

Szavazások
Hányszor büntettek meg 2008 május 1. óta?